Made with Xara
Made with Xara

Outdoor,   

OOH   

(Out   

Of   

Home)   

advertising,   

spoljno   

oglašavanje   

   

-   

nazivi   

su   

koji   

se   

na   

našim   

prostorima

ravnopravno   

koriste   

pri   

opisivanju   

marketinške   

promocije   

proizvoda   

i   

usluga   

na   

objektima   

i   

sredstvima   

za

oglašavanje postavljenim na otvorenom prostoru (ulice, trgovi, zelene površine, fasade i krovovi zgrada).   

Uzimajući   u   obzir   činjenicu   da   ljudi   skoro   70%    svih   informacija   iz   svog   okruženja   primaju   putem   čula   vida,   spoljno   oglašavanje   se nametnulo   kao   logičan   izbor   visokoefikasnog   načina   prezentovanja   proizvoda   i/ili   usluga.   Savremeni   način   života   po   kojem   sve   više vremena provodimo na ulicama i u saobraćaju spoljnom oglašavanju daje dodatnu “težinu”.    Tokom   prethodnih   nekoliko   godina   spoljno   oglašavanje   je   postalo   najefikasniji   medij   posle   televizije,   a   jedna   od   njegovih značajnih prednosti je višestruko NIŽA CENA u odnosu na televizijsko oglašavanje. Kao   kanal   komunikacije,   spoljno   oglašavanje   oglašivaču   pruža   širok   raspon   mogućnosti   za   približavanje   potrošaču   i   njegovom podsticanju u donošenju odluke o kupovini proizvoda ili usluge. Prema   publikovanim   podacima   obavljenih   istraživanja,   pamtljivost   poruka   koje   donose   sredstva   spoljnog   oglašavanja   iznosi   oko 60%    nakon   perioda   od   godinu   dana   od   izloženosti   potrošača   reklamnoj   poruci   što   je   značajno   bolji   rezultat   u   poređenju   sa   drugim sredstvima komunikacije. Uslov   za   ovako   visok   procenat   pamtljivosti   je   duža   izloženost   potrošača   reklamnoj   poruci.   Pod   pojmom   “duža   izloženost”   smatra se   višemesečno   prisustvo   oglasne   poruke    koja   će   svojim   položajem   i   sadržajem   neprestano   privlačiti   pažnju   potencijalnog   kupca   robe i/ili usluge. Dakle, outdoor je permanentni proces VIZUELNE komunikacije sa kupcima ! Treba upamtiti ! Odluka o tome da li da se kupi neki proizvod ili ne, donosi se prethodnim pozicioniranjem proizvoda i njegovog imena u svesti potrošača. Tako je rezultat kupovine već unapred predodređen.