Made with Xara

Outdoor,  

OOH  

(Out  

Of  

Home)  

advertising,  

spoljno  

oglašavanje

  

  

-  

nazivi  

su  

koji  

se  

na  

našim  

prostorima  

ravnopravno  

koriste

pri  

opisivanju  

marketinške  

promocije  

proizvoda  

i  

usluga  

na  

objektima  

i  

sredstvima  

za  

oglašavanje  

postavljenim  

na  

otvorenom

prostoru (ulice, trgovi, zelene površine, fasade i krovovi zgrada).  

 

Uzimajući   u   obzir   činjenicu   da   ljudi   skoro   70%    svih   informacija   iz   svog   okruženja   primaju   putem   čula   vida ,   kao   i   da   su najnovija   neuromarketinška   istraživanja   nesumnjivo   dokazala   uticaj,   na   taj   način   primljenih   informacija,   na   proces   donošenja odluka,   spoljno   oglašavanje   kao   permanentni   proces   VIZUELNE   komunikacije    se   nametnulo   kao   logičan   izbor   visokoefikasnog načina prezentovanja proizvoda i/ili usluga.     Tokom    prethodnog    desetljeća,    spoljno    oglašavanje    je    postalo    najefikasniji    medij    posle    televizije,    a    neke    od    njegovih dokazanih    prednosti    su:    duža    pamtljivost     oglašivača/proizvoda/usluge    i    višestruko    niža    cena     u    odnosu    na    televizijsko oglašavanje. Kao    kanal    komunikacije,    spoljno    oglašavanje    oglašivaču    pruža    širok    raspon    mogućnosti    za    približavanje    potrošaču    i njegovom podsticanju u donošenju odluke o kupovini proizvoda ili usluge. Uslov   za   visok   procenat   pamtljivosti   (prema   istraživanjima,   60%   nakon   perioda   od   godinu   dana)   je   duža   izloženost   kojom reklamna    poruka    i/ili    brend    iz    svesnog    prelaze    u    podsvesno    koje    primarno    utiče    na    odluku    o    tome    da    li    da    se    kupi    neki proizvod/usluga ili ne ! Upravo u tome se nalazi ključna prednost sredstava za oglašavanje na kojima je istaknuta samo jedna reklama/brend.   Treba upamtiti ! Odluka o tome da li da se kupi neki proizvod ili ne, donosi se prethodnim pozicioniranjem proizvoda i njegovog imena u (pod)svesti potrošača. Tako je rezultat kupovine već unapred predodređen.
© LL Pan VIsion 2014-2020