Made with Xara
Made with Xara

Uvek na vrhu, uvek iznad konkurencije !

Krovna   svetleća   reklama   postavljena   na   dominantnom   položaju u strogom centru grada ili uz Krovna     svetleća     reklama     postavljena     na     dominantnom položaju   u      centru   grada   ili   uz   visokofrekventnu   saobraćajnicu   ne predstavlja   samo   način   “učvršćivanja”   brenda   u   svesti   potrošača. Ona je istovremeno i simbol prestiža, statusa, moći i dominacije . Imati    krovnu    svetleću    reklamu    znači    biti    viđen    na    pravom mestu,   24   časa   dnevno,   365   dana   u   godini,   čime   se   potrošačima   šalje nedvosmislena poruka “ko je ko” u poslu. Višedecenijska   iskustva   potvrdila   su   tezu   da   krovna   svetleća   reklama   veoma   često   postaje   stožerna   tačka za   orijentaciju   u   prostoru,      postaje   opštepoznato   mesto   u   svakodnevnom   životu   stanovništva.   Vidimo   se   kod... ;   To   ti   je   kod...   Posebno   je   zanimljivo   da   u   slučajevima   uklanjanja   reklame   koja   je   godinama   stajala   na   krovu neke   zgrade,   ona   i   dalje   opstaje   u   svakodnevnoj   komunikaciji   kao   pomoć   u   orijentaciji.   To   je   tamo   gde   je bila...
Naša ponuda reklamnog prostora za postavljanje svetlećih reklama zasniva se na principu “ključ u ruke”. To znači da, u saradnji sa našim poslovnim partnerom, za Vas vršimo izradu, postavljanje i održavanje svetleće reklame u garantnom roku kao i pribavljanje svih neophodnih saglasnosti nadležnih organa.
Nazad