Made with Xara
Made with Xara
U spoljnom oglašavanju trenutno je u upotrebi mnoštvo različitih objekata i sredstava za oglašavanje. Od malih neosvetljenih bilborda do elektronskih led displeja. Mnoštvo je i firmi koje se bave delatnošću spoljnog oglašavanja. Mi smo se fokusirali prema oglašavanju na krovovima i bočnim zidovima zgrada.

UVEK NA VRHU !

VEĆE JE BOLJE !